Saltar al contingut principal

02150 — Enginyer de camins, canals i ports (trànsit i serveis urbans)

    Acompleix les tasques pròpies de l'enginyer de camins, canals i ports (021.10), però és especialista en l'elaboració de projectes de construcció, conservació i reparació d'obres i serveis urbans i de capacitat i ordenació del trànsit.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.