Saltar al contingut principal

03540 — Enginyer tècnic aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri)

  Aplica els seus coneixements i exerceixen les funcions pròpies de la seva competència en les feines de control i utilització de materials que es fan servir en elements aeronàutics, i ordena i dirigeix l'execució dels assaigs de classificació i els processos de tractament o elaboració específica dels materials aeronàutics, les feines de construcció, fabricació, muntatge o instal·lació, revisió, manteniment i reparació d'unitats, elements, conjunts o sistemes d'armament aeri i els bancs de proves i assaigs o comprovació de materials corresponents.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CCO-94 (ca)
  Codi Descripció Particions
  2654 Enginyers tècnics mecànics 13