Saltar al contingut principal

07590 — Resta de personal sanitari no titulat

    S'hi inclouen les persones que coneixen l'ús de les farmacioles per a fer cures senzilles d'urgència; els encarregats de la neteja i la conservació dels aparells mèdics i les farmacioles, que ajuden a prestar les cures necessàries en cas de malaltia o accident, i les persones que preparen els biberons i altres aliments per als infants d'una casa bressol, que s'encarreguen de la neteja i l'ordre de la roba de bressol, i també dels nens perquè tinguin un aspecte atractiu i, així mateix, vetllen perquè les seves necessitats estiguin ben ateses.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.