Saltar al contingut principal

Coordina la redacció literària, informativa i gràfica d'una publicació amb responsabilitat de la seva tasca davant la direcció de la publicació.

Assigna tasques als reporters, corresponsals i redactors gràfics; examina les diferents feines que se li presenten i selecciona les que s'han de publicar; encarrega els articles de fons i editorials als periodistes o especialistes que calgui; pot corregir el material que examina i que no s'adapti a la qualitat literària marcada per la direcció; determina l'espai i la col·locació dels textos i les fotografies; redacta els títols de les informacions, i dóna instruccions sobre els tipus de lletres que s'han d'utilitzar.

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Correspondència amb CCO-94 (ca)
Codi Descripció Particions
2511 Escriptors, periodistes i similars 13