Saltar al contingut principal

21290 — Altres directors o caps de departament

    S'hi inclouen els directors o caps de departament no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els directors d'informació i propaganda, compres i adquisicions, emmagatzematges, publicitat i relacions públiques, i també els apoderats de banca.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.