Saltar al contingut principal

31110 — Cap d'oficines administratives públiques

    Dirigeix, organitza i coordina unitats administratives en el sector públic i en l'Administració estatal, local i institucional, i també la feina del seu personal, i controla i examina la feina executada.

    Pot preparar informes per als seus superiors i acomplir tasques anàlogues.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.