Saltar al contingut principal

342 — Operadors de màquines de tractament automàtic de la informació

    Les persones incloses en aquest grup manegen màquines automàtiques per al tractament electrònic de la informació i classifiquen, seleccionen, resumeixen i efectuen càlculs segons les instruccions o els programes que prèviament han rebut.

    No s'hi inclouen les persones que passen la informació dels documents originals a fitxes, cintes o mitjans de base anàlegs, que figuren en el grup primari 322.