Saltar al contingut principal

397 — Entrevistadors o agents d'enquestes i censos

    Les persones compreses en aquest grup primari efectuen, d'acord amb les instruccions que han rebut, entrevistes a cases, establiments i altres llocs a fi d'obtenir la informació que requereixen les enquestes i els censos mitjançant qüestionaris preparats per a aquesta finalitat.

    Descendents
    Codi Descripció
    39710 Entrevistador o agent d'enquestes i censos