Saltar al contingut principal

40020 — Director i gerent (comerç a l'engròs)

    Planifica, organitza i ccordina per compte dels propietaris les activitats d'empreses i establiments dedicats al comerç a l'engròs, dirigeix el personal encarregat de comprar mercaderies i de vendre-les als detallistes i a altres grans consumidors de la indústria i del comerç. Estudia les informacions sobre la situació del mercat per saber les fluctuacions presents i futures de l'oferta i la demanda de mercaderies, i determina la política que ha de seguir l'empresa en matèria de compres, publicitat, vendes i crèdits.

    Pot organitzar i dirigir una agència d'importació o d'exportació i actuar com a intermediari entre compradors i venedors sense necessitat d'emmagatzemar les existències. Pot acomplir altres tasques que li siguin assignades per la propietat de l'empresa.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.