Saltar al contingut principal

61590 — Altres treballadors per compte propi d'explotacions pesqueres

    S'hi inclouen els pescadors i similars.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.