Saltar al contingut principal

72130 — Fonedor de forn d'acer Martin-Siemens

    Dirigeix el funcionament d'un forn Martin-Siemens en el qual es fonen la ferralla i el barrell, i es refinen per a la producció d'acer. Ordena la càrrega del forn; l'encén i en regula la temperatura, i també el procés d'afinament, i controla l'entrada del combustible i de l'aire; recull mostres del metall fos per conèixer-ne el contingut en carboni; aprecia la temperatura del metall per saber quan està en condicions de colar; destapa el forn i deixa córrer el metall líquid que cau en la cullera; treu l'escòria que sura per la superfície del metall fos, i dirigeix els treballadors que acompleixen tasques complementàries pròpies d'una planta d'acer.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.