Saltar al contingut principal

72190 — Altres treballadors de forns metal·lúrgics

    S'hi inclouen els treballadors de forns metal·lúrgics no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que tenen com a missió principal l'obtenció de fosa mal·leable en un forn de pudelar.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.