Saltar al contingut principal

724 — Coladors de metalls en motlle i operadors de màquines de colar metalls

    Les persones compreses en aquest grup primari aboquen el metall en els motlles i manegen màquines de colar per centrifugació per fabricar peces cilíndriques, de pressió per fabricar colades en metalls no fèrrics i de colada contínua per obtenir tubs i barretes en metalls no fèrrics, i acompleixen altres tasques anàlogues.