Saltar al contingut principal

Ajusta, inspecciona i repara telers de diverses menes. Prepara els telers per teixir una nova tela de disseny o qualitat diferents; inspecciona periòdicament els telers i els manté en bon estat; hi efectua reparacions, com ara el muntatge de noves corretges de muntura i la substitució de llançadores gastades, i substitueix els plegadors buits per altres de plens.

Pot ser designat d'acord amb el tipus de teler de què s'ocupa.

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Correspondència amb CCO-94 (ca)
Codi Descripció Particions
7932 Teixidors amb telers artesans o de teixits de punt i similars 16