Saltar al contingut principal

75440 — Teixidor de teler mecànic (llevat del jacquard)

  Confecciona els teixits per mitjà d'una sèrie de telers mecànics. Els engega, nua els fils que es trenquen, en reemplaça les canilles, en canvia la llançadora, vigila l'ordit, comprova la densitat de la trama i acompleix aquelles altres operacions necessàries perquè la tela surti amb la màxima perfecció i qualitat. Segons les característiques dels telers es classifiquen en els dos grups següents: teixidors de telers equipats amb maquineta amb dispositiu de canvi de caixons o sense, o amb tots dos dispositius alhora; teixidors de telers equipats a la plana i sense dispositius de canvi de caixons i teixidors de telers especials. Cadascun d'aquests telers se subdivideix, segons la complexitat mecànica, en telers automàtics amb alimentació automàtica, telers semiautomàtics i telers corrents.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CCO-94 (ca)
  Codi Descripció Particions
  8362 Operadors de telers i altres màquines de teixir 12