Saltar al contingut principal

75960 — Teixidor de xarxes a mà

  Confecciona i adoba les xarxes. Teixeix i nua el brabant utilitzant una agulla de teixir xarxes o bé una llançadora; adoba els forats o els defectes del teixit formant les malles; enribeta o bé reforça els cantons de les diferents peces allí on s'hagi fet el tall, per la qual cosa estén la peça i fixa el banc.

  Es pot encarregar de muntar els accessoris i especialitzar-se en la confecció de xarxes de seguretat, de salvament, de pesca o bé d'esport. Pot anotar i fer la mitjana de les condicions mecàniques de resistència, de torsió del fil, de regularització, etc., segons les instruccions que rebi.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CCO-94 (ca)
  Codi Descripció Particions
  7932 Teixidors amb telers artesans o de teixits de punt i similars 16