Saltar al contingut principal

80230 — Preparador muntador de peces de calçat

  Prepara i munta les diferents peces que formen la part superior del calçat perquè puguin ser cosides. Rebaixa les vores de les parts superiors del calçat, tallant-les o bisellant-les en una màquina; n'uneix les diferents peces amb una substància adhesiva, i n'afina les vores i les doblega si el cas ho requereix.

  Es pot especialitzar en alguna de les tasques esmentades, com ara en el rebaix o el bisellament de les vores, i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CCO-94 (ca)
  Codi Descripció Particions
  7942 Sabaters i similars 18
  8366 Operadors de màquines de fabricar calçat 10