Saltar al contingut principal

832 — Treballadors de la fabricació d'eines, mecànics ajustadors, modelistes, matricers i similars

    Les persones compreses en aquest grup primari fabriquen eines, matrius i altres peces de metall utilitzant eines de mà i mecàniques per treballar i perfilar les peces de metall amb una gran precisió. Fabriquen i reparen matrius, mandrins, suports i calibradors; construeixen i reparen els models en metall que han de servir per a la fabricació de motlles de fosa; assenyalen en el metall les línies i els punts de referència que han de servir de guia als treballadors encarregats de tallar, tornejar, fresar, polir i treballar altrament el metall, i acompleixen altres tasques relacionades amb la fabricació d'eines, matrius i plantilles en metall.

    Les persones que fabriquen plantilles metàl·liques per procediments de buidatge i colada es classifiquen en el grup 72.

    Correspondència amb CCO-94 (ca)
    Codi Descripció Particions
    752 Ferrers, fabricants d'eines i similars 7