Saltar al contingut principal
Descendents
Codi Descripció
2720 Enfermeros
Correspondència amb CIUOCOM-88 (es)
Codi Descripció
223 Enfermeros y profesionales de la obstetricia
Correspondència amb CNO-2011 (es)
Codi Descripció
212 Profesionales de enfermería y partería