Saltar al contingut principal
Descendents
Codi Descripció
90223000 Tubs de raigs X
Correspondència amb NC 2014 (ca)
Codi Descripció
902230 Tubs de raigs X
Correspondència amb NC 2016 (ca)
Codi Descripció
902230 Tubs de raigs X