Saltar al contingut principal

252321 — Ciment pòrtland blanc -fins i tot acolorit artificialment-