Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 25,40 Km2
Altitud 88 m
Població (a 01-01-2018) 12295 h
Litoral No
Capital Argentona
Distància -
Codi ajuntament 0800950006

Divisió territorial postal

 • 08310

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080095 00 00 0 00 Argentona
Entitat singular 080095 00 01 7 00 Argentona - 4347 4655 9002
Nucli 080095 00 01 7 01 Argentona - 4347 4655 9002
Entitat singular 080095 00 02 2 00 Clarà - 37 35 72
Nucli 080095 00 02 2 01 Clarà - 0 0 0
Disseminat 080095 00 02 2 99 Disseminat de Clarà - 37 35 72
Entitat singular 080095 00 03 8 00 Cros, el - 471 428 899
Nucli 080095 00 03 8 01 Cros, el - 459 418 877
Disseminat 080095 00 03 8 99 Disseminat del Cros - 12 10 22
Entitat singular 080095 00 04 3 00 Veïnat de Pins - 15 18 33
Disseminat 080095 00 04 3 99 Veïnat de Pins -Disseminat- - 15 18 33
Entitat singular 080095 00 05 6 00 Madà - 126 120 246
Nucli 080095 00 05 6 01 Madà - 126 120 246
Entitat singular 080095 00 06 9 00 Can Cabot - 157 133 290
Nucli 080095 00 06 9 01 Can Cabot - 157 133 290
Entitat singular 080095 00 09 4 00 Ginesteres, les - 525 512 1037
Nucli 080095 00 09 4 01 Ginesteres, les - 525 512 1037
Entitat singular 080095 00 10 8 00 Veïnat de Lladó - 0 0 0
Disseminat 080095 00 10 8 99 Veïnat de Lladó -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 080095 00 13 6 00 Pujada, la - 37 30 67
Disseminat 080095 00 13 6 99 Pujada, la -Disseminat- - 37 30 67
Entitat singular 080095 00 14 1 00 Can Raimí - 238 210 448
Nucli 080095 00 14 1 01 Can Raimí - 238 210 448
Entitat singular 080095 00 15 4 00 Sant Jaume de Traià - 49 59 108
Disseminat 080095 00 15 4 99 Sant Jaume de Traià -Disseminat- - 49 59 108
Entitat singular 080095 00 16 7 00 Can Vilardell - 27 24 51
Nucli 080095 00 16 7 01 Can Vilardell - 27 24 51
Entitat singular 080095 00 17 3 00 Can Ribosa - 24 18 42
Nucli 080095 00 17 3 01 Can Ribosa - 24 18 42
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080095 01 Argentona Vila
Unitat població 080095 02 Can Cabot Urbanització
Unitat població 080095 03 Can Ferreters Urbanització
Unitat població 080095 04 Can Raimir Urbanització
Unitat població 080095 05 Can Serra de Lledó Veïnat
Unitat població 080095 06 Can Vilardell Urbanització
Unitat població 080095 07 Clarà Veïnat
Unitat població 080095 08 Cros, el Veïnat
Unitat població 080095 09 Dalipà Urbanització
Unitat població 080095 10 Ginesteres, les Urbanització
Unitat població 080095 11 Lledó Veïnat
Unitat població 080095 12 Madà Veïnat
Unitat població 080095 13 Pins Veïnat
Unitat població 080095 14 Plana, la Urbanització
Unitat població 080095 15 Puig, el Veïnat
Unitat població 080095 16 Pujada, la Veïnat
Unitat població 080095 17 Sant Jaume de Treià Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 02001
 • 02002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 04 Mataró
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP33 Mataró
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 25,20 Km2 88 m
 • Després: 25,40 Km2 88 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP33 Mataró