Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,82 km²
Altitud 316 m
Població (a 01-01-2020) 5762 h
Litoral No
Capital Artés
Distància -
Codi ajuntament 0801090004

Divisió territorial postal

  • 08271

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080109 00 00 0 00 Artés
Entitat singular 080109 00 01 7 00 Artés - 2861 2806 5667
Nucli 080109 00 01 7 01 Artés - 2820 2774 5594
Disseminat 080109 00 01 7 99 Disseminat d'Artés - 41 32 73
Entitat singular 080109 00 02 2 00 Vista del Pirineu - 50 45 95
Nucli 080109 00 02 2 01 Vista del Pirineu - 50 45 95
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080109 01 Artés Vila
Unitat població 080109 02 Vista del Pirineu Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 02001
  • 02002
  • 02003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 17,90 km² 223 m
  • Després: 17,82 km² 316 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages