Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 37,45 Km2
Altitud 203 m
Població (a 01-01-2018) 17449 h
Litoral No
Capital Caldes de Montbui
Distància -
Codi ajuntament 0803330008

Divisió territorial postal

 • 08140

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080333 00 00 0 00 Caldes de Montbui
Entitat singular 080333 00 01 7 00 Caldes de Montbui - 6936 7093 14029
Nucli 080333 00 01 7 01 Caldes de Montbui - 6442 6612 13054
Disseminat 080333 00 01 7 99 Disseminat de Caldes de Montbui - 494 481 975
Entitat singular 080333 00 02 2 00 Lledoners, els - 93 98 191
Nucli 080333 00 02 2 01 Lledoners, els - 93 98 191
Entitat singular 080333 00 03 8 00 Can Valls i Torre del Negrell - 896 860 1756
Nucli 080333 00 03 8 01 Can Valls i Torre del Negrell - 896 860 1756
Entitat singular 080333 00 04 3 00 Saulons i la Finca Ribó, els - 744 729 1473
Nucli 080333 00 04 3 01 Saulons i la Finca Ribó, els - 743 728 1471
Disseminat 080333 00 04 3 99 Disseminat dels Saulons i la Finca Ribó - 1 1 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080333 01 Caldes de Montbui Població
Unitat població 080333 02 Can Masponç Urbanització
Unitat població 080333 03 Can Valls Urbanització
Unitat població 080333 04 Farell, el Urbanització
Unitat població 080333 05 Font dels Enamorats, la Urbanització
Unitat població 080333 06 Lledoners, els Urbanització
Unitat població 080333 07 Negrell, el Urbanització
Unitat població 080333 08 Sant Sebastià de Montmajor Població
Unitat població 080333 09 Saulons, els Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 02001
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 080333 Caldas de Montbuy
 • Després: 080333 Caldes de Montbui
1990-01-17 Canvi de comarca
 • Abans: 40 Vallès Occidental
 • Després: 41 Vallès Oriental
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 37,90 Km2 203 m
 • Després: 37,45 Km2 203 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP32 Granollers