Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 12,50 Km2
Altitud 260 m
Població (a 01-01-2018) 2095 h
Litoral No
Capital Callús
Distància -
Codi ajuntament 0803860009

Divisió territorial postal

  • 08262

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080386 00 00 0 00 Callús
Entitat singular 080386 00 01 7 00 Antius - 2 1 3
Nucli 080386 00 01 7 01 Antius - 1 0 1
Disseminat 080386 00 01 7 99 Disseminat d'Antius - 1 1 2
Entitat singular 080386 00 02 2 00 Callús - 922 962 1884
Nucli 080386 00 02 2 01 Callús - 906 954 1860
Disseminat 080386 00 02 2 99 Disseminat de Callús - 16 8 24
Entitat singular 080386 00 03 8 00 Can Cavaller - 20 19 39
Nucli 080386 00 03 8 01 Buenos Aires - 9 8 17
Nucli 080386 00 03 8 02 Can Cavaller - 11 11 22
Entitat singular 080386 00 04 3 00 Cortès, el - 40 39 79
Nucli 080386 00 04 3 01 Bogadella - 8 6 14
Nucli 080386 00 04 3 02 Pobletà - 1 1 2
Nucli 080386 00 04 3 03 Cortès, el - 18 16 34
Disseminat 080386 00 04 3 99 Disseminat del Cortès - 13 16 29
Entitat singular 080386 00 05 6 00 Manxons, els - 37 46 83
Nucli 080386 00 05 6 01 Manxons, els - 37 46 83
Disseminat 080386 00 05 6 99 Disseminat dels Manxons - 0 0 0
Entitat singular 080386 00 06 9 00 Viladelleva - 4 3 7
Disseminat 080386 00 06 9 99 Viladelleva -Disseminat- - 4 3 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080386 01 Antius Colònia
Unitat població 080386 02 Callús Població
Unitat població 080386 03 Can Cavaller Raval
Unitat població 080386 04 Cortès, el Raval
Unitat població 080386 05 Manxons, els Polígon industrial
Unitat població 080386 06 Viladelleva Caseria

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,10 Km2 260 m
  • Després: 12,50 Km2 260 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages