Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 14,23 Km2
Altitud 142 m
Població (a 01-01-2019) 4647 h
Litoral No
Capital Canyelles
Distància -
Codi ajuntament 0804310007

Divisió territorial postal

  • 08811

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080431 00 00 0 00 Canyelles
Entitat singular 080431 00 01 7 00 Canyelles - 2414 2233 4647
Nucli 080431 00 01 7 01 Canyelles - 690 622 1312
Nucli 080431 00 01 7 02 Amèriques, les - 45 42 87
Nucli 080431 00 01 7 03 Califòrnia - 716 671 1387
Nucli 080431 00 01 7 04 Can Roca - 73 55 128
Nucli 080431 00 01 7 05 Daltmar - 50 44 94
Nucli 080431 00 01 7 06 Nou Canyelles - 75 64 139
Nucli 080431 00 01 7 07 Palmeres, les - 513 518 1031
Nucli 080431 00 01 7 08 Vora Sitges - 198 173 371
Nucli 080431 00 01 7 09 Cogullada, la - 54 44 98
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080431 01 Amèriques, les Urbanització
Unitat població 080431 02 Califòrnia Urbanització
Unitat població 080431 03 Can Roca Urbanització
Unitat població 080431 04 Canyelles Població
Unitat població 080431 05 Cases del Xum, les Raval
Unitat població 080431 06 Daltmar Urbanització
Unitat població 080431 07 Muntanya del Mar, la Urbanització
Unitat població 080431 08 Palmeres, les Urbanització
Unitat població 080431 09 Selva de les Meravelles, la Urbanització
Unitat població 080431 10 Vora-sitges Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 14 Vilanova i la Geltrú
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP43 Garraf
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC17 Garraf
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 17 Garraf
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080431 Canyellas
  • Després: 080431 Canyelles
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 14,10 Km2 142 m
  • Després: 14,23 Km2 142 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP43 Garraf
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT01 Metropolità
  • Després: AT08 Penedès