Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 58,90 Km2
Altitud 700 m
Població (a 01-01-2018) 446 h
Litoral No
Capital Castellfollit del Boix
Distància -
Codi ajuntament 0805940003

Divisió territorial postal

  • 08259

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080594 00 00 0 00 Castellfollit del Boix
Entitat singular 080594 00 01 7 00 Castellfollit del Boix - 149 129 278
Nucli 080594 00 01 7 01 Castellfollit del Boix - 53 52 105
Disseminat 080594 00 01 7 99 Disseminat de Castellfollit del Boix - 96 77 173
Entitat singular 080594 00 02 2 00 Grevalosa - 14 8 22
Disseminat 080594 00 02 2 99 Grevalosa -Disseminat- - 14 8 22
Entitat singular 080594 00 03 8 00 Maians - 35 50 85
Nucli 080594 00 03 8 01 Maians - 24 33 57
Disseminat 080594 00 03 8 99 Disseminat de Maians - 11 17 28
Entitat singular 080594 00 04 3 00 Castell, el - 3 2 5
Disseminat 080594 00 04 3 99 Castell, el -Disseminat- - 3 2 5
Entitat singular 080594 00 05 6 00 Canyelles - 16 17 33
Disseminat 080594 00 05 6 99 Canyelles -Disseminat- - 16 17 33
Entitat singular 080594 00 06 9 00 Permanyer - 11 12 23
Disseminat 080594 00 06 9 99 Permanyer -Disseminat- - 11 12 23
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080594 01 Barri del Castell, el Barri
Unitat població 080594 02 Canyelles Urbanització
Unitat població 080594 03 Castellfollit del Boix Població
Unitat població 080594 04 Grevalosa Població
Unitat població 080594 05 Maians Població
Unitat població 080594 06 Permanyer Caseria

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080594 Castellfullit del Boix
  • Després: 080594 Castellfollit del Boix
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 59,40 Km2 702 m
  • Després: 58,90 Km2 700 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages