Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 28,40 Km2
Altitud 198 m
Població (a 01-01-2018) 1534 h
Litoral No
Capital Múnia, la
Distància -
Codi ajuntament 0806540003

Divisió territorial postal

  • 08732

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080654 00 00 0 00 Castellví de la Marca
Entitat singular 080654 00 01 7 00 Cal Farines - 22 15 37
Disseminat 080654 00 01 7 99 Cal Farines -Disseminat- - 22 15 37
Entitat singular 080654 00 02 2 00 Cal Margarit - 24 20 44
Disseminat 080654 00 02 2 99 Cal Margarit -Disseminat- - 24 20 44
Entitat singular 080654 00 03 8 00 Cases Noves de la Riera, les - 22 26 48
Nucli 080654 00 03 8 01 Cases Noves de la Riera, les - 21 23 44
Disseminat 080654 00 03 8 99 Disseminat de les Cases Noves de la Riera - 1 3 4
Entitat singular 080654 00 04 3 00 Cases Noves de Cal Marques, les - 74 75 149
Nucli 080654 00 04 3 01 Cases Noves de Cal Marques, les - 50 59 109
Disseminat 080654 00 04 3 99 Disseminat de les Cases Noves de Cal Marques - 24 16 40
Entitat singular 080654 00 05 6 00 Casetes, les - 48 46 94
Disseminat 080654 00 05 6 99 Casetes, les -Disseminat- - 48 46 94
Entitat singular 080654 00 06 9 00 Conilleres, les - 24 21 45
Disseminat 080654 00 06 9 99 Conilleres, les -Disseminat- - 24 21 45
Entitat singular 080654 00 07 5 00 Mas de la Pansa, el - 23 21 44
Disseminat 080654 00 07 5 99 Mas de la Pansa, el -Disseminat- - 23 21 44
Entitat singular 080654 00 09 4 00 Maset dels Cosins, el - 29 35 64
Nucli 080654 00 09 4 01 Maset dels Cosins, el - 13 17 30
Disseminat 080654 00 09 4 99 Disseminat del Maset dels Cosins - 16 18 34
Entitat singular 080654 00 10 8 00 Múnia, la - 406 405 811
Nucli 080654 00 10 8 01 Múnia, la - 406 405 811
Entitat singular 080654 00 11 5 00 Pedrers - 10 11 21
Disseminat 080654 00 11 5 99 Pedrers -Disseminat- - 10 11 21
Entitat singular 080654 00 12 0 00 Ratera - 35 34 69
Disseminat 080654 00 12 0 99 Ratera -Disseminat- - 35 34 69
Entitat singular 080654 00 13 6 00 Albans i Cal Xeret, els - 23 16 39
Disseminat 080654 00 13 6 99 Albans i Cal Xeret, els -Disseminat- - 23 16 39
Entitat singular 080654 00 14 1 00 Carrer Fondo, el - 9 8 17
Disseminat 080654 00 14 1 99 Carrer Fondo, el -Disseminat- - 9 8 17
Entitat singular 080654 00 15 4 00 Coscó, el - 18 25 43
Disseminat 080654 00 15 4 99 Coscó, el -Disseminat- - 18 25 43
Entitat singular 080654 00 16 7 00 Cal Morgades del Grau - 5 4 9
Disseminat 080654 00 16 7 99 Cal Morgades del Grau -Disseminat- - 5 4 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080654 01 Albans Llogarret
Unitat població 080654 02 Cal Farines Raval
Unitat població 080654 03 Cal Margarit Caseria
Unitat població 080654 04 Cal Morgades Raval
Unitat població 080654 05 Cal Xeret Llogarret
Unitat població 080654 06 Carrer Fondo, el Raval
Unitat població 080654 07 Cases Noves de la Riera, les Veïnat
Unitat població 080654 08 Cases Noves de Cal Marques, les Veïnat
Unitat població 080654 09 Casetes, les Llogarret
Unitat població 080654 10 Conilleres, les Raval
Unitat població 080654 11 Coscó, el Raval
Unitat població 080654 12 Mas de la Pansa, el Caseria
Unitat població 080654 13 Maset dels Cosins, el Caseria
Unitat població 080654 14 Múnia, la Població
Unitat població 080654 15 Pedrers Raval
Unitat població 080654 16 Ratera Barri
Unitat població 080654 17 Ribafort Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 28,50 Km2 313 m
  • Després: 28,40 Km2 198 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT01 Metropolità
  • Després: AT08 Penedès