Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 110 m
Població (a 01-01-2020) 47150 h
Litoral No
Capital Esplugues de Llobregat
Distància -
Codi ajuntament 0807710007

Divisió territorial postal

 • 08950

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080771 00 00 0 00 Esplugues de Llobregat
Entitat singular 080771 00 01 7 00 Esplugues de Llobregat - 22461 24689 47150
Nucli 080771 00 01 7 01 Esplugues de Llobregat - 22461 24689 47150
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080771 01 Esplugues de Llobregat Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 03001
 • 03002
 • 04001
 • 05001
 • 06001
 • 07001
 • 08001
 • 08002
 • 09001
 • 09002
 • 10001
 • 10002
 • 10003
 • 10004
 • 10005
 • 10006
 • 10007
 • 10008

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 23 Esplugues de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP42 Esplugues de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1976-09-03 Canvi de nom
 • Abans: 080771 Esplugas de Llobregat
 • Després: 080771 Esplugues de Llobregat
1990-01-17 Canvi de comarca
 • Abans: 13 Barcelonès
 • Després: 11 Baix Llobregat
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 4,60 km² 110 m
 • Després: 4,60 km² 110 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP42 Esplugues de Llobregat
2017-12-29 Alteració límits municipals
 • Abans: 4,60 km²
 • Després: - km²