Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 39,72 km²
Altitud 386 m
Població (a 01-01-2020) 475 h
Litoral No
Capital Mosqueroles
Distància -
Codi ajuntament 0808110007

Divisió territorial postal

  • 08469
  • 08479

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080811 00 00 0 00 Fogars de Montclús
Entitat singular 080811 00 01 7 00 Fogars de Montclús - 24 14 38
Disseminat 080811 00 01 7 99 Fogars de Montclús -Disseminat- - 24 14 38
Entitat singular 080811 00 02 2 00 Costa del Montseny, la - 51 65 116
Nucli 080811 00 02 2 01 Costa del Montseny, la - 15 32 47
Disseminat 080811 00 02 2 99 Disseminat de la Costa del Montseny - 36 33 69
Entitat singular 080811 00 03 8 00 Mosqueroles - 81 67 148
Nucli 080811 00 03 8 01 Mosqueroles - 36 26 62
Disseminat 080811 00 03 8 99 Disseminat de Mosqueroles - 45 41 86
Entitat singular 080811 00 04 3 00 Santa Fe de Montseny - 4 3 7
Disseminat 080811 00 04 3 99 Santa Fe de Montseny -Disseminat- - 4 3 7
Entitat singular 080811 00 05 6 00 Pertegàs, el - 68 61 129
Nucli 080811 00 05 6 01 Pertegàs, el - 64 56 120
Disseminat 080811 00 05 6 99 Disseminat del Pertegàs - 4 5 9
Entitat singular 080811 00 06 9 00 Rieral, el - 21 16 37
Nucli 080811 00 06 9 01 Rieral, el - 21 16 37
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080811 01 Costa de Montseny, la Població
Unitat població 080811 02 Mosqueroles Població
Unitat població 080811 03 Rieral, el Barri
Unitat població 080811 04 Santa Fe de Montseny Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080811 Fogás de Monclús
  • Després: 080811 Fogars de Montclús
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 40,20 km² 621 m
  • Després: 39,72 km² 386 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers