Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 37,17 Km2
Altitud 319 m
Població (a 01-01-2018) 1354 h
Litoral No
Capital Guardiola de Font-rubí
Distància -
Codi ajuntament 0808500000

Divisió territorial postal

  • 08736

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080850 00 00 0 00 Font-rubí
Entitat singular 080850 00 01 7 00 Alzinar, l' - 60 62 122
Nucli 080850 00 01 7 01 Alzinar, l' - 12 14 26
Disseminat 080850 00 01 7 99 Disseminat de l'Alzinar - 48 48 96
Entitat singular 080850 00 02 2 00 Cases Noves, les - 18 14 32
Nucli 080850 00 02 2 01 Cases Noves, les - 13 10 23
Disseminat 080850 00 02 2 99 Disseminat de les Cases Noves - 5 4 9
Entitat singular 080850 00 03 8 00 Grabuac i la Fanga - 56 57 113
Nucli 080850 00 03 8 01 Grabuac - 27 26 53
Disseminat 080850 00 03 8 99 Disseminat de Grabuac i la Fanga - 29 31 60
Entitat singular 080850 00 04 3 00 Font-rubí - 18 16 34
Nucli 080850 00 04 3 01 Font-rubí de Baix - 3 3 6
Nucli 080850 00 04 3 02 Font-rubí de Dalt - 0 0 0
Disseminat 080850 00 04 3 99 Disseminat de Font-rubí - 15 13 28
Entitat singular 080850 00 05 6 00 Guardiola de Font-rubí - 248 219 467
Nucli 080850 00 05 6 01 Guardiola de Font-rubí - 244 215 459
Disseminat 080850 00 05 6 99 Disseminat de Guardiola de Font-rubí - 4 4 8
Entitat singular 080850 00 06 9 00 Montjuïc - 35 37 72
Disseminat 080850 00 06 9 99 Montjuïc -Disseminat- - 35 37 72
Entitat singular 080850 00 07 5 00 Santa Maria de Bellver - 52 46 98
Nucli 080850 00 07 5 01 Santa Maria de Bellver - 7 9 16
Disseminat 080850 00 07 5 99 Disseminat de Santa Maria de Bellver - 45 37 82
Entitat singular 080850 00 08 1 00 Avellà, l' - 27 26 53
Nucli 080850 00 08 1 01 Avellà, l' - 24 23 47
Disseminat 080850 00 08 1 99 Disseminat de l'Avellà - 3 3 6
Entitat singular 080850 00 09 4 00 Casetes d'en Raspall, les - 34 41 75
Nucli 080850 00 09 4 01 Casetes d'en Raspall, les - 34 41 75
Disseminat 080850 00 09 4 99 Disseminat de les Casetes d'en Raspall - 0 0 0
Entitat singular 080850 00 10 8 00 Can Castellví - 70 58 128
Nucli 080850 00 10 8 01 Can Castellví - 70 58 128
Entitat singular 080850 00 11 5 00 Mas Moió - 10 6 16
Disseminat 080850 00 11 5 99 Mas Moió -Disseminat- - 10 6 16
Entitat singular 080850 00 12 0 00 Maçana, la - 26 27 53
Disseminat 080850 00 12 0 99 Maçana, la -Disseminat- - 26 27 53
Entitat singular 080850 00 13 6 00 Pujols, els - 20 20 40
Disseminat 080850 00 13 6 99 Pujols, els -Disseminat- - 20 20 40
Entitat singular 080850 00 14 1 00 Sabanell - 12 7 19
Nucli 080850 00 14 1 01 Sabanell - 8 5 13
Disseminat 080850 00 14 1 99 Disseminat de Sabanell - 4 2 6
Entitat singular 080850 00 15 4 00 Cal Semisó i la Font - 11 14 25
Disseminat 080850 00 15 4 99 Cal Semisó i la Font -Disseminat- - 11 14 25
Entitat singular 080850 00 16 7 00 Coll de la Barraca - 5 2 7
Nucli 080850 00 16 7 01 Coll de la Barraca - 5 2 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080850 01 Alzinar, l' Llogarret
Unitat població 080850 02 Avellà, l' Caseria
Unitat població 080850 03 Cal Semisó Caseria
Unitat població 080850 04 Cases Noves, les Caseria
Unitat població 080850 05 Casetes d'en Raspall, les Caseria
Unitat població 080850 06 Coll de la Barraca, el Caseria
Unitat població 080850 07 Fanga, la Llogarret
Unitat població 080850 08 Font, la Llogarret
Unitat població 080850 09 Font-rubí Població
Unitat població 080850 10 Grabuac Llogarret
Unitat població 080850 11 Graus, els Caseria
Unitat població 080850 12 Guardiola de Font-rubí Població
Unitat població 080850 13 Maçana, la Llogarret
Unitat població 080850 14 Manantials, els Urbanització
Unitat població 080850 15 Mas Moió, el Caseria
Unitat població 080850 16 Montjuïc Llogarret
Unitat població 080850 17 Pujols, els Llogarret
Unitat població 080850 18 Sabanell Caseria
Unitat població 080850 19 Santa Maria Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-07-16 Canvi de nom
  • Abans: 080850 Fontrubí
  • Després: 080850 Font-rubí
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 37,00 Km2 666 m
  • Després: 37,17 Km2 319 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT01 Metropolità
  • Després: AT08 Penedès