Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 23,28 Km2
Altitud 177 m
Població (a 01-01-2018) 1481 h
Litoral No
Capital Gualba
Distància -
Codi ajuntament 0809770005

Divisió territorial postal

  • 08474

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080977 00 00 0 00 Gualba
Entitat singular 080977 00 01 7 00 Gualba - 266 276 542
Nucli 080977 00 01 7 01 Gualba - 246 257 503
Disseminat 080977 00 01 7 99 Disseminat de Gualba - 20 19 39
Entitat singular 080977 00 02 2 00 Barceloneta, la - 63 54 117
Disseminat 080977 00 02 2 99 Barceloneta, la -Disseminat- - 63 54 117
Entitat singular 080977 00 03 8 00 Can Plana - 108 98 206
Nucli 080977 00 03 8 01 Can Plana - 108 98 206
Entitat singular 080977 00 04 3 00 Estació, l' - 38 32 70
Nucli 080977 00 04 3 01 Estació, l' - 11 9 20
Disseminat 080977 00 04 3 99 Disseminat de l'Estació - 27 23 50
Entitat singular 080977 00 05 6 00 Llobregosa, la - 19 18 37
Nucli 080977 00 05 6 01 Llobregosa, la - 19 18 37
Disseminat 080977 00 05 6 99 Disseminat de la Llobregosa - 0 0 0
Entitat singular 080977 00 06 9 00 Royal Park - 56 51 107
Nucli 080977 00 06 9 01 Royal Park - 56 51 107
Entitat singular 080977 00 07 5 00 Gualba de Baix - 79 81 160
Nucli 080977 00 07 5 01 Gualba de Baix - 71 69 140
Disseminat 080977 00 07 5 99 Disseminat de Gualba de Baix - 8 12 20
Entitat singular 080977 00 08 1 00 Can Figueres - 121 121 242
Nucli 080977 00 08 1 01 Can Figueres - 121 121 242
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080977 01 Barceloneta, la Raval
Unitat població 080977 02 Can Plana Urbanització
Unitat població 080977 03 Estació, l' Raval
Unitat població 080977 04 Gualba Població
Unitat població 080977 05 Gualba de Baix Població
Unitat població 080977 06 Risuenyo Urbanització
Unitat població 080977 07 Roial Parc Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 23,20 Km2 177 m
  • Després: 23,28 Km2 177 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers