Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 36 m
Població (a 01-01-2018) 35599 h
Litoral No
Capital Montcada
Distància -
Codi ajuntament 0812520002

Divisió territorial postal

 • 08110

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081252 00 00 0 00 Montcada i Reixac
Entitat singular 081252 00 01 7 00 Can Sant Joan - 2570 2585 5155
Nucli 081252 00 01 7 01 Can Sant Joan - 2570 2585 5155
Entitat singular 081252 00 02 2 00 Montcada - 6146 6514 12660
Nucli 081252 00 02 2 01 Montcada - 5977 6400 12377
Disseminat 081252 00 02 2 99 Disseminat de Montcada - 169 114 283
Entitat singular 081252 00 03 8 00 Mas Rampinyo - 5610 5743 11353
Nucli 081252 00 03 8 01 Mas Rampinyo - 5506 5639 11145
Disseminat 081252 00 03 8 99 Disseminat de Mas Rampinyo - 104 104 208
Entitat singular 081252 00 04 3 00 Terra Nostra - 1629 1711 3340
Nucli 081252 00 04 3 01 Terra Nostra - 1627 1711 3338
Disseminat 081252 00 04 3 99 Disseminat de Terra Nostra - 2 0 2
Entitat singular 081252 00 05 6 00 Can Cuiàs - 1567 1524 3091
Nucli 081252 00 05 6 01 Can Cuiàs - 1564 1521 3085
Disseminat 081252 00 05 6 99 Disseminat de Can Cuiàs - 3 3 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081252 01 Asland, l' Polígon industrial
Unitat població 081252 02 Can Cuiàs Polígon industrial
Unitat població 081252 03 Can Pomada Urbanització
Unitat població 081252 04 Can Santjoan Barri
Unitat població 081252 05 Estany de Gallecs, l' Urbanització
Unitat població 081252 06 Ferreria, la Polígon industrial
Unitat població 081252 07 Gallecs Caseria
Unitat població 081252 08 Masrampinyo, el Veïnat
Unitat població 081252 09 Montcada Vila
Unitat població 081252 10 Pla d'en Coll, el Polígon industrial
Unitat població 081252 11 Pla de Reixac, el Caseria
Unitat població 081252 12 Reixac Veïnat
Unitat població 081252 13 Santa Maria de Montcada Barri
Unitat població 081252 14 Santelvira Barri
Unitat població 081252 15 Vallençana, la Caseria
Unitat població 081252 16 Vallençana, la (urbanització) Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01004
 • 01005
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 06001
 • 06002
 • 06003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 19 Cerdanyola del Vallès
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP31 Cerdanyola
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 081252 Moncada y Reixach
 • Després: 081252 Montcada i Reixac
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 23,30 Km2 36 m
 • Després: 23,44 Km2 36 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP31 Cerdanyola
2016-12-22 Alteració límits municipals
 • Abans: 23,44 Km2
 • Després: - Km2