Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 25,00 km²
Altitud 876 m
Població (a 01-01-2020) 162 h
Litoral No
Capital Nou de Berguedà, la
Distància -
Codi ajuntament 0814240003

Divisió territorial postal

  • 08698

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081424 00 00 0 00 Nou de Berguedà, la
Entitat singular 081424 00 01 7 00 Nou de Berguedà, la - 84 78 162
Nucli 081424 00 01 7 01 Nou de Berguedà, la - 46 51 97
Disseminat 081424 00 01 7 99 Disseminat de la Nou de Berguedà - 38 27 65
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081424 01 Malanyeu Població
Unitat població 081424 02 Nou de Berguedà, la Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1985-04-19 Canvi de nom
  • Abans: 081424 Nou, la
  • Després: 081424 Nou de Berguedà, la
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 25,00 km² 876 m
  • Després: 25,00 km² 876 m