Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 45,75 Km2
Altitud 455 m
Població (a 01-01-2018) 4094 h
Litoral No
Capital Puig-reig
Distància -
Codi ajuntament 0817510007

Divisió territorial postal

  • 08692

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081751 00 00 0 00 Puig-reig
Entitat singular 081751 00 01 7 00 Ametlla de Merola, l' - 107 91 198
Nucli 081751 00 01 7 01 Ametlla de Merola, l' - 104 91 195
Disseminat 081751 00 01 7 99 Disseminat de l'Ametlla de Merola - 3 0 3
Entitat singular 081751 00 02 2 00 Cal Riera - 45 37 82
Nucli 081751 00 02 2 01 Cal Riera - 35 29 64
Disseminat 081751 00 02 2 99 Disseminat de Cal Riera - 10 8 18
Entitat singular 081751 00 03 8 00 Cal Marçal - 66 70 136
Nucli 081751 00 03 8 01 Cal Marçal - 54 55 109
Disseminat 081751 00 03 8 99 Disseminat de Cal Marçal - 12 15 27
Entitat singular 081751 00 04 3 00 Cal Pons - 54 51 105
Nucli 081751 00 04 3 01 Cal Pons - 54 51 105
Entitat singular 081751 00 05 6 00 Cal Vidal - 17 16 33
Nucli 081751 00 05 6 01 Cal Vidal - 10 10 20
Disseminat 081751 00 05 6 99 Disseminat de Cal Vidal - 7 6 13
Entitat singular 081751 00 06 9 00 Viladomiu - 42 22 64
Nucli 081751 00 06 9 01 Viladomiu - 42 22 64
Entitat singular 081751 00 07 5 00 Puig-reig - 1693 1783 3476
Nucli 081751 00 07 5 01 Puig-reig - 1656 1743 3399
Disseminat 081751 00 07 5 99 Disseminat de Puig-reig - 37 40 77
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081751 01 Ametlla de Merola, l' Colònia
Unitat població 081751 02 Can Manent Colònia
Unitat població 081751 03 Can Marçal Colònia
Unitat població 081751 04 Can Ponç Colònia
Unitat població 081751 05 Can Prat Colònia
Unitat població 081751 06 Can Vidal Colònia
Unitat població 081751 07 Puig-reig Població
Unitat població 081751 08 Santa Maria de Merola Caseria
Unitat població 081751 09 Sant Sadurní de Fonollet Caseria
Unitat població 081751 10 Viladomiu Colònia

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002
  • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 081751 Puigreig
  • Després: 081751 Puig-reig
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 46,20 Km2 455 m
  • Després: 45,75 Km2 455 m