Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 45,53 Km2
Altitud 361 m
Població (a 01-01-2018) 539 h
Litoral No
Capital Rajadell
Distància -
Codi ajuntament 0817860009

Divisió territorial postal

  • 08256

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081786 00 00 0 00 Rajadell
Entitat singular 081786 00 01 7 00 Casetes, les - 21 24 45
Nucli 081786 00 01 7 01 Casetes, les - 21 24 45
Entitat singular 081786 00 02 2 00 Estació, l' - 39 33 72
Nucli 081786 00 02 2 01 Estació, l' - 39 33 72
Entitat singular 081786 00 03 8 00 Monistrolet - 23 19 42
Nucli 081786 00 03 8 01 Monistrolet - 23 19 42
Entitat singular 081786 00 04 3 00 Rajadell - 132 137 269
Nucli 081786 00 04 3 01 Rajadell - 54 69 123
Disseminat 081786 00 04 3 99 Disseminat de Rajadell - 78 68 146
Entitat singular 081786 00 05 6 00 Can Servitge - 59 52 111
Nucli 081786 00 05 6 01 Can Servitge - 59 51 110
Disseminat 081786 00 05 6 99 Disseminat de Can Servitge - 0 1 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081786 01 Can Servitge Urbanització
Unitat població 081786 02 Casetes, les Raval
Unitat població 081786 03 Estació, l' Raval
Unitat població 081786 04 Molins Veïnat
Unitat població 081786 05 Monistrolet Població
Unitat població 081786 06 Rajadell Població
Unitat població 081786 07 Sant Amanç Caseria

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 45,30 Km2 405 m
  • Després: 45,53 Km2 361 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages