Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,79 km²
Altitud 322 m
Població (a 01-01-2020) 809 h
Litoral No
Capital Rellinars
Distància -
Codi ajuntament 0817990004

Divisió territorial postal

  • 08299

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081799 00 00 0 00 Rellinars
Entitat singular 081799 00 01 7 00 Codines, les - 17 16 33
Nucli 081799 00 01 7 01 Codines, les - 17 16 33
Entitat singular 081799 00 02 2 00 Rellinars - 400 376 776
Nucli 081799 00 02 2 01 Rellinars - 389 359 748
Disseminat 081799 00 02 2 99 Disseminat de Rellinars - 11 17 28
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081799 01 Codines, les Barri
Unitat població 081799 02 Església Vella, l' Caseria
Unitat població 081799 03 Peu de les Serres, el Urbanització
Unitat població 081799 04 Planet, el Urbanització
Unitat població 081799 05 Rellinars Població
Unitat població 081799 06 Solei, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 15 Terrassa
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP39 Terrassa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 081799 Rellinás
  • Després: 081799 Rellinars
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 18,00 km² 322 m
  • Després: 17,79 km² 322 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP39 Terrassa