Saltar al contingut principal

081825 Pont de Vilomara i Rocafort, el

Característiques generals
Valor
Superfície 27,35 Km2
Altitud 202 m
Població (a 01-01-2018) 3801 h
Litoral No
Capital Pont de Vilomara, el
Distància -
Codi ajuntament 0818250006

Divisió territorial postal

  • 08254

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081825 00 00 0 00 Pont de Vilomara i Rocafort, el
Entitat singular 081825 00 01 7 00 Pont de Vilomara i Rocafort, el - 1921 1807 3728
Nucli 081825 00 01 7 01 Pont de Vilomara, el - 1363 1296 2659
Nucli 081825 00 01 7 02 Marquet, el - 392 363 755
Nucli 081825 00 01 7 03 River Parc - 140 125 265
Disseminat 081825 00 01 7 99 Disseminat del Pont de Vilomara i Rocafort - 26 23 49
Entitat singular 081825 00 02 2 00 Rocafort - 38 35 73
Nucli 081825 00 02 2 01 Rocafort - 38 35 73
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081825 01 Can Riera Urbanització
Unitat població 081825 02 Pont de Vilomara, el Població
Unitat població 081825 03 River Parc Urbanització
Unitat població 081825 04 Rocafort Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-07-16 Canvi de nom
  • Abans: 081825 Rocafort y Vilumara
  • Després: 081825 Pont de Vilomara i Rocafort, el
1994-04-08 Alteració límits municipals
  • Abans: 21,70 Km2
  • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: Km2 202 m
  • Després: 27,35 Km2 202 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages