Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 37,89 Km2
Altitud 190 m
Població (a 01-01-2018) 211734 h
Litoral No
Capital Sabadell
Distància -
Codi ajuntament 0818780001

Divisió territorial postal

 • 08201
 • 08202
 • 08203
 • 08204
 • 08205
 • 08206
 • 08207
 • 08208

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081878 00 00 0 00 Sabadell
Entitat singular 081878 00 01 7 00 Berardo - 3412 3419 6831
Nucli 081878 00 01 7 01 Castellarnau - 3385 3399 6784
Disseminat 081878 00 01 7 99 Disseminat de Berardo - 27 20 47
Entitat singular 081878 00 02 2 00 Salut, la - 908 885 1793
Nucli 081878 00 02 2 01 Poblenou, el - 880 869 1749
Disseminat 081878 00 02 2 99 Disseminat de la Salut - 28 16 44
Entitat singular 081878 00 03 8 00 Sabadell - 95028 101036 196064
Nucli 081878 00 03 8 01 Sabadell - 94991 101006 195997
Disseminat 081878 00 03 8 99 Disseminat de Sabadell - 37 30 67
Entitat singular 081878 00 04 3 00 Sant Nicolau - 3563 3447 7010
Nucli 081878 00 04 3 01 Torre-romeu - 3540 3432 6972
Disseminat 081878 00 04 3 99 Disseminat de Sant Nicolau - 23 15 38
Entitat singular 081878 00 05 6 00 Togores - 16 20 36
Disseminat 081878 00 05 6 99 Togores -Disseminat- - 16 20 36
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081878 01 Can Roqueta Urbanització
Unitat població 081878 02 Castellarnau Urbanització
Unitat població 081878 03 Poblenou, el Raval
Unitat població 081878 04 Raval d'Amàlia, el Raval
Unitat població 081878 05 Sabadell Ciutat
Unitat població 081878 06 Sant Nicolau Caseria
Unitat població 081878 07 Torre-romeu Raval

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 01014
 • 01015
 • 01016
 • 01017
 • 01018
 • 01019
 • 01020
 • 01021
 • 01022
 • 01023
 • 01024
 • 01025
 • 01026
 • 01027
 • 01028
 • 01029
 • 01030
 • 01031
 • 01032
 • 01033
 • 01034
 • 01035
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 02010
 • 02011
 • 02012
 • 02013
 • 02014
 • 02015
 • 02016
 • 02017
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 03010
 • 03011
 • 03012
 • 03013
 • 03014
 • 03015
 • 03016
 • 03017
 • 03018
 • 03019
 • 03020
 • 03021
 • 03022
 • 03023
 • 03024
 • 03025
 • 03026
 • 03027
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 04010
 • 04011
 • 04012
 • 04013
 • 04014
 • 04015
 • 04016
 • 04017
 • 04018
 • 04019
 • 04020
 • 04021
 • 04022
 • 04023
 • 04024
 • 04025
 • 04026
 • 04027
 • 04028
 • 04029
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007
 • 05008
 • 05009
 • 05011
 • 05012
 • 05013
 • 05014
 • 05015
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06006
 • 06007
 • 06008
 • 06009
 • 06010
 • 06011
 • 06012
 • 06013
 • 06014
 • 06016
 • 06017
 • 06018
 • 06020
 • 06021
 • 06022
 • 06023
 • 06024
 • 07001
 • 07002
 • 07003
 • 07004
 • 07005
 • 07006
 • 07007
 • 07008

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 13 Sabadell
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP37 Sabadell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-10-27 Alteració límits municipals
 • Abans: 36,50 Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 190 m
 • Després: 37,89 Km2 190 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP37 Sabadell