Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 588 m
Població (a 01-01-2019) 152 h
Litoral No
Capital Sant Pere Sallavinera
Distància -
Codi ajuntament 0818970005

Divisió territorial postal

 • 08281

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081897 00 00 0 00 Sant Pere Sallavinera
Entitat singular 081897 00 01 7 00 Boixadors - 11 11 22
Disseminat 081897 00 01 7 99 Boixadors -Disseminat- - 11 11 22
Entitat singular 081897 00 02 2 00 Llavinera, la - 14 13 27
Disseminat 081897 00 02 2 99 Llavinera, la -Disseminat- - 14 13 27
Entitat singular 081897 00 03 8 00 Sant Pere Sallavinera - 33 30 63
Nucli 081897 00 03 8 01 Sant Pere Sallavinera - 18 14 32
Disseminat 081897 00 03 8 99 Disseminat de Sant Pere Sallavinera - 15 16 31
Entitat singular 081897 00 04 3 00 Fortesa, la - 8 5 13
Disseminat 081897 00 04 3 99 Fortesa, la -Disseminat- - 8 5 13
Entitat singular 081897 00 05 6 00 Querosa, la - 16 11 27
Disseminat 081897 00 05 6 99 Querosa, la -Disseminat- - 16 11 27
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081897 01 Boixadors Caseria
Unitat població 081897 02 Fortesa, la Població
Unitat població 081897 03 Llavinera, la Població
Unitat població 081897 04 Querosa, la Barri
Unitat població 081897 05 Sant Pere Sallavinera Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 081897 Salavinera
 • Després: 081897 Sallavinera
1984-11-21 Canvi de nom
 • Abans: 081897 Sallavinera
 • Després: 081897 Sant Pere Sallavinera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 22,00 Km2 588 m
 • Després: 22,02 Km2 588 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP17 Anoia
2005-03-29 Alteració límits municipals
 • Abans: 22,02 Km2
 • Després: - Km2
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT08 Penedès
2014-02-06 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT08 Penedès
 • Després: AT06 Comarques Centrals