Saltar al contingut principal

082188 Sant Joan de Vilatorrada

Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 277 m
Població (a 01-01-2021) 10871 h
Litoral No
Capital Sant Joan de Vilatorrada
Distància -
Codi ajuntament 0821880001

Divisió territorial postal

 • 08250

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2021)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082188 00 00 0 00 Sant Joan de Vilatorrada
Entitat singular 082188 00 01 7 00 Joncadella - 11 10 21
Disseminat 082188 00 01 7 99 Joncadella -Disseminat- - 11 10 21
Entitat singular 082188 00 02 2 00 Sant Martí de Torroella - 129 100 229
Nucli 082188 00 02 2 01 Sant Martí de Torroella - 38 33 71
Disseminat 082188 00 02 2 99 Disseminat de Sant Martí de Torroella - 91 67 158
Entitat singular 082188 00 03 8 00 Sant Joan de Vilatorrada - 5298 5323 10621
Nucli 082188 00 03 8 01 Sant Joan de Vilatorrada - 5291 5319 10610
Disseminat 082188 00 03 8 99 Disseminat de Sant Joan de Vilatorrada - 7 4 11
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082188 01 Joncadella Caseria
Unitat població 082188 02 Sant Joan de Vilatorrada Població
Unitat població 082188 03 Sant Martí de Torroella Població

Seccions censals (a 01-01-2021)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01005
 • 01006

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7003800000 Sant Martí de Torroella
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-08-26 Canvi de nom
 • Abans: 082188 San Juan de Torruella
 • Després: 082188 Sant Joan de Vilatorrada
1985-11-13 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE01 Barcelona
 • Després: DE04 Barcelona 2 (comarques)
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 16,30 km² 277 m
 • Després: 16,42 km² 277 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP18 Bages
2008-12-19 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE04 Barcelona 2 (comarques)
 • Després: DE10 Catalunya Central
2009-06-02 Alteració límits municipals
 • Abans: 16,42 km²
 • Després: - km²
2016-11-10 Alteració límits municipals
 • Abans: - km²
 • Després: - km²