Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 7,51 km²
Altitud 15 m
Població (a 01-01-2020) 5428 h
Litoral
Capital Sant Pol de Mar
Distància -
Codi ajuntament 0823590004

Divisió territorial postal

  • 08395

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082359 00 00 0 00 Sant Pol de Mar
Entitat singular 082359 00 01 7 00 Sant Pol de Mar - 1999 2103 4102
Nucli 082359 00 01 7 03 Sant Pol de Mar - 1993 2095 4088
Disseminat 082359 00 01 7 99 Disseminat de Sant Pol de Mar - 6 8 14
Entitat singular 082359 00 02 2 00 Can Valmanya - 76 65 141
Nucli 082359 00 02 2 01 Can Valmanya - 76 65 141
Entitat singular 082359 00 03 8 00 Can Roca - 9 12 21
Disseminat 082359 00 03 8 99 Can Roca -Disseminat- - 9 12 21
Entitat singular 082359 00 04 3 00 Can Villar - 164 162 326
Nucli 082359 00 04 3 01 Can Villar - 164 162 326
Entitat singular 082359 00 05 6 00 Farell, el - 25 24 49
Nucli 082359 00 05 6 01 Farell, el - 25 24 49
Entitat singular 082359 00 06 9 00 Morer, el - 64 55 119
Nucli 082359 00 06 9 01 Morer, el - 55 53 108
Disseminat 082359 00 06 9 99 Disseminat del Morer - 9 2 11
Entitat singular 082359 00 07 5 00 Roques Blanques, les - 44 28 72
Nucli 082359 00 07 5 01 Roques Blanques, les - 44 28 72
Entitat singular 082359 00 08 1 00 Marina - 21 24 45
Nucli 082359 00 08 1 01 Marina - 21 24 45
Entitat singular 082359 00 09 4 00 Urbapol - 177 176 353
Nucli 082359 00 09 4 01 Urbapol - 177 176 353
Entitat singular 082359 00 11 5 00 Sot de Golinons, el - 14 12 26
Disseminat 082359 00 11 5 99 Sot de Golinons, el -Disseminat- - 14 12 26
Entitat singular 082359 00 12 0 00 Bellavista i Bellaguarda - 13 7 20
Disseminat 082359 00 12 0 99 Bellavista i Bellaguarda -Disseminat- - 13 7 20
Entitat singular 082359 00 13 6 00 Jardins de Sant Pol - 30 19 49
Nucli 082359 00 13 6 01 Jardins de Sant Pol - 30 19 49
Entitat singular 082359 00 14 1 00 Polígon Industrial - 1 0 1
Nucli 082359 00 14 1 01 Polígon Industrial - 1 0 1
Entitat singular 082359 00 15 4 00 Casarell, el - 53 51 104
Nucli 082359 00 15 4 01 Casarell, el - 53 51 104
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082359 01 Bellaguarda Urbanització
Unitat població 082359 02 Bellavista Urbanització
Unitat població 082359 03 Can Balmanya Urbanització
Unitat població 082359 04 Can Mascaró Caseria
Unitat població 082359 05 Can Pi Urbanització
Unitat població 082359 06 Can Pou Urbanització
Unitat població 082359 07 Can Roca Caseria
Unitat població 082359 08 Can Villar Urbanització
Unitat població 082359 09 Farell, el Urbanització
Unitat població 082359 10 Marc Pastor Urbanització
Unitat població 082359 11 Marina Urbanització
Unitat població 082359 12 Morer, el Caseria
Unitat població 082359 13 Roques Blanques, les Urbanització
Unitat població 082359 14 Sant Pol de Mar Vila
Unitat població 082359 15 Sot de Golinons, el Caseria
Unitat població 082359 16 Urbapol Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 06 Arenys de Mar
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP29 Arenys de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082359 San Pol de Mar
  • Després: 082359 Sant Pol de Mar
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 7,50 km² 15 m
  • Després: 7,51 km² 15 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP29 Arenys de Mar