Saltar al contingut principal

082482 Santa Eulàlia de Ronçana

Característiques generals
Valor
Superfície 14,23 km²
Altitud 236 m
Població (a 01-01-2020) 7426 h
Litoral No
Capital Sagrera, la
Distància -
Codi ajuntament 0824820002

Divisió territorial postal

  • 08187

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082482 00 00 0 00 Santa Eulàlia de Ronçana
Entitat singular 082482 00 01 7 00 Bonaire, el - 189 190 379
Nucli 082482 00 01 7 01 Bonaire, el - 130 134 264
Disseminat 082482 00 01 7 99 Disseminat del Bonaire - 59 56 115
Entitat singular 082482 00 02 2 00 Rieral, el - 1013 1015 2028
Nucli 082482 00 02 2 01 Rieral, el - 908 916 1824
Disseminat 082482 00 02 2 99 Disseminat del Rieral - 105 99 204
Entitat singular 082482 00 03 8 00 Sagrera, la - 708 720 1428
Nucli 082482 00 03 8 01 Sagrera, la - 658 678 1336
Disseminat 082482 00 03 8 99 Disseminat de la Sagrera - 50 42 92
Entitat singular 082482 00 04 3 00 Sant Cristòfol - 670 660 1330
Nucli 082482 00 04 3 01 Sant Cristòfol - 663 652 1315
Disseminat 082482 00 04 3 99 Disseminat de Sant Cristòfol - 7 8 15
Entitat singular 082482 00 05 6 00 Serra, la - 266 270 536
Nucli 082482 00 05 6 01 Serra, la - 246 250 496
Disseminat 082482 00 05 6 99 Disseminat de la Serra - 20 20 40
Entitat singular 082482 00 06 9 00 Serrat, el - 516 498 1014
Nucli 082482 00 06 9 01 Serrat, el - 465 452 917
Disseminat 082482 00 06 9 99 Disseminat del Serrat - 51 46 97
Entitat singular 082482 00 07 5 00 Vall, la - 367 344 711
Nucli 082482 00 07 5 01 Vall, la - 356 335 691
Disseminat 082482 00 07 5 99 Disseminat de la Vall - 11 9 20
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082482 01 Ametllers, els Urbanització
Unitat població 082482 02 Bonaire, el Barri
Unitat població 082482 03 Bonavista Urbanització
Unitat població 082482 04 Bosc del Forn, el Urbanització
Unitat població 082482 05 Campinya, la Urbanització
Unitat població 082482 06 Can Barnils Urbanització
Unitat població 082482 07 Can Benet Urbanització
Unitat població 082482 08 Can Farell Urbanització
Unitat població 082482 09 Can Feu Urbanització
Unitat població 082482 10 Can Font Urbanització
Unitat població 082482 11 Can Juli Urbanització
Unitat població 082482 12 Can Mallorca Urbanització
Unitat població 082482 13 Can Marquès Urbanització
Unitat població 082482 14 Can Met Urbanització
Unitat població 082482 15 Can Sabater Urbanització
Unitat població 082482 16 Can Torres Urbanització
Unitat població 082482 17 Doctor Vàzquez Urbanització
Unitat població 082482 18 Font d'Abril, la Urbanització
Unitat població 082482 19 Font de Sant Joan, la Urbanització
Unitat població 082482 20 Lledoners, els Urbanització
Unitat població 082482 21 Mas Vendrell, el Urbanització
Unitat població 082482 22 Pinedes del Castellet, les Urbanització
Unitat població 082482 23 Primavera, la Urbanització
Unitat població 082482 24 Puigdomènec Urbanització
Unitat població 082482 25 Rieral, el Barri
Unitat població 082482 26 Rieral, el (urbanització) Urbanització
Unitat població 082482 27 Riereta, la Urbanització
Unitat població 082482 28 Sagrera, la Barri
Unitat població 082482 29 Salve Regina Urbanització
Unitat població 082482 30 Sant Cristòfol Barri
Unitat població 082482 31 Sant Cristòfol (urbanització) Urbanització
Unitat població 082482 32 Sant Isidre Urbanització
Unitat població 082482 33 Serra, la Barri
Unitat població 082482 34 Serra, la (urbanització) Urbanització
Unitat població 082482 35 Serrat, el Barri
Unitat població 082482 36 Serrat, el (urbanització) Urbanització
Unitat població 082482 37 Torre del Gos, la Urbanització
Unitat població 082482 38 Turons del Vallès, el Urbanització
Unitat població 082482 39 Vall, la Barri

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082482 Santa Eulalia de Rosana
  • Després: 082482 Santa Eulàlia de Ronçana
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 14,00 km² 162 m
  • Després: 14,23 km² 236 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers