Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 240 m
Població (a 01-01-2018) 379 h
Litoral No
Capital Santa Fe del Penedès
Distància -
Codi ajuntament 0824950006

Divisió territorial postal

 • 08792

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082495 00 00 0 00 Santa Fe del Penedès
Entitat singular 082495 00 01 7 00 Santa Fe del Penedès - 191 188 379
Nucli 082495 00 01 7 01 Santa Fe del Penedès - 159 158 317
Disseminat 082495 00 01 7 99 Disseminat de Santa Fe del Penedès - 32 30 62
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082495 01 Barberana, la Caseria
Unitat població 082495 02 Botins, els Caseria
Unitat població 082495 03 Cases Baldús, les Caseria
Unitat població 082495 04 Pau, el Caseria
Unitat població 082495 05 Pont, el Raval
Unitat població 082495 06 Riera, la Raval
Unitat població 082495 07 Santa Fe del Penedès Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-07-16 Canvi de nom
 • Abans: 082495 Santa Fe del Panadés
 • Després: 082495 Santa Fe del Penedès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 3,50 Km2 240 m
 • Després: 3,40 Km2 240 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès
2016-02-04 Alteració límits municipals
 • Abans: 3,40 Km2
 • Després: - Km2