Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 52,09 Km2
Altitud 532 m
Població (a 01-01-2018) 183 h
Litoral No
Capital Santa Maria de Merlès
Distància -
Codi ajuntament 0825540003

Divisió territorial postal

  • 08619

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082554 00 00 0 00 Santa Maria de Merlès
Entitat singular 082554 00 01 7 00 Molina, la - 1 0 1
Disseminat 082554 00 01 7 99 Molina, la -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 082554 00 02 2 00 Sant Martí de Merlès - 35 39 74
Disseminat 082554 00 02 2 99 Sant Martí de Merlès -Disseminat- - 35 39 74
Entitat singular 082554 00 03 8 00 Sant Miquel de Terradelles - 4 2 6
Disseminat 082554 00 03 8 99 Sant Miquel de Terradelles -Disseminat- - 4 2 6
Entitat singular 082554 00 04 3 00 Sant Pau de Pinós - 8 9 17
Disseminat 082554 00 04 3 99 Sant Pau de Pinós -Disseminat- - 8 9 17
Entitat singular 082554 00 05 6 00 Santa Maria de Merlès - 42 43 85
Disseminat 082554 00 05 6 99 Santa Maria de Merlès -Disseminat- - 42 43 85
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082554 01 Molina, la Caseria
Unitat població 082554 02 Santa Maria de Merlès Caseria
Unitat població 082554 03 Sant Martí de Merlès Caseria
Unitat població 082554 04 Sant Miquel de Terradelles Població
Unitat població 082554 05 Sant Pau de Pinós Caseria
Unitat població 082554 06 Vilalta, la Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082554 Santa María de Marlés
  • Després: 082554 Santa Maria de Merlès
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 51,40 Km2 532 m
  • Després: 52,09 Km2 532 m