Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 28,80 km²
Altitud 207 m
Població (a 01-01-2020) 9235 h
Litoral No
Capital Sentmenat
Distància -
Codi ajuntament 0826710007

Divisió territorial postal

 • 08181

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082671 00 00 0 00 Sentmenat
Entitat singular 082671 00 01 7 00 Sentmenat - 3713 3675 7388
Nucli 082671 00 01 7 01 Sentmenat - 3561 3525 7086
Disseminat 082671 00 01 7 99 Disseminat de Sentmenat - 152 150 302
Entitat singular 082671 00 05 6 00 Can Canyameres i Pedra Santa - 776 695 1471
Nucli 082671 00 05 6 01 Can Canyameres i Pedra Santa - 776 695 1471
Disseminat 082671 00 05 6 99 Disseminat de Can Canyameres i Pedra Santa - 0 0 0
Entitat singular 082671 00 09 4 00 Can Costa i Can Fargues - 27 26 53
Disseminat 082671 00 09 4 99 Can Costa i Can Fargues -Disseminat- - 27 26 53
Entitat singular 082671 00 30 4 00 Can Vinyals - 165 158 323
Nucli 082671 00 30 4 01 Can Vinyals - 165 158 323
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082671 01 Can Canyameres Urbanització
Unitat població 082671 02 Can Vinyals Urbanització
Unitat població 082671 03 Pedra-santa Urbanització
Unitat població 082671 04 Sentmenat Vila
Unitat població 082671 05 Serrabarona Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 13 Sabadell
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP37 Sabadell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082671 Senmanat
 • Després: 082671 Sentmenat
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 28,20 km² 241 m
 • Després: 28,80 km² 207 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP37 Sabadell