Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 36,94 Km2
Altitud 367 m
Població (a 01-01-2018) 2281 h
Litoral No
Capital Torrelles de Foix
Distància -
Codi ajuntament 0828830008

Divisió territorial postal

  • 08737

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082883 00 00 0 00 Torrelles de Foix
Entitat singular 082883 00 01 7 00 Berna, la - 20 9 29
Disseminat 082883 00 01 7 99 Berna, la -Disseminat- - 20 9 29
Entitat singular 082883 00 02 2 00 Can Coral - 355 300 655
Nucli 082883 00 02 2 01 Can Coral - 354 300 654
Disseminat 082883 00 02 2 99 Disseminat de Can Coral - 1 0 1
Entitat singular 082883 00 03 8 00 Llambardes, les - 19 15 34
Disseminat 082883 00 03 8 99 Llambardes, les -Disseminat- - 19 15 34
Entitat singular 082883 00 04 3 00 Mas Bertran - 35 31 66
Disseminat 082883 00 04 3 99 Mas Bertran -Disseminat- - 35 31 66
Entitat singular 082883 00 06 9 00 Torrelles de Foix - 629 572 1201
Nucli 082883 00 06 9 01 Torrelles de Foix - 543 492 1035
Disseminat 082883 00 06 9 99 Disseminat de Torrelles de Foix - 86 80 166
Entitat singular 082883 00 07 5 00 Plana de les Torres, la - 107 87 194
Nucli 082883 00 07 5 01 Plana de les Torres, la - 104 84 188
Disseminat 082883 00 07 5 99 Disseminat de la Plana de les Torres - 3 3 6
Entitat singular 082883 00 08 1 00 Cusconar, el - 27 26 53
Disseminat 082883 00 08 1 99 Cusconar, el -Disseminat- - 27 26 53
Entitat singular 082883 00 09 4 00 Cal Via - 9 11 20
Disseminat 082883 00 09 4 99 Cal Via -Disseminat- - 9 11 20
Entitat singular 082883 00 10 8 00 Can Cruset - 14 10 24
Nucli 082883 00 10 8 01 Can Cruset - 2 1 3
Disseminat 082883 00 10 8 99 Disseminat de Can Cruset - 12 9 21
Entitat singular 082883 00 11 5 00 Pany, el - 4 1 5
Nucli 082883 00 11 5 01 Pany, el - 1 1 2
Disseminat 082883 00 11 5 99 Disseminat del Pany - 3 0 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082883 01 Berna, la Caseria
Unitat població 082883 02 Cal Via Caseria
Unitat població 082883 03 Can Coral Urbanització
Unitat població 082883 04 Can Croset Caseria
Unitat població 082883 05 Cosconar, el Caseria
Unitat població 082883 06 Fontfregona, la Urbanització
Unitat població 082883 07 Llambardes, les Veïnat
Unitat població 082883 08 Mas Bertran, el Caseria
Unitat població 082883 09 Plana de les Torres, la Urbanització
Unitat població 082883 10 Torrelles de Foix Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-01-16 Canvi de nom
  • Abans: 082883 Torrellas de Foix
  • Després: 082883 Torrelles de Foix
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 36,80 Km2 367 m
  • Després: 36,94 Km2 367 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT01 Metropolità
  • Després: AT08 Penedès