Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,45 km²
Altitud 289 m
Població (a 01-01-2020) 1357 h
Litoral No
Capital Vallbona d'Anoia
Distància -
Codi ajuntament 0829220002

Divisió territorial postal

  • 08785

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082922 00 00 0 00 Vallbona d'Anoia
Entitat singular 082922 00 01 7 00 Vallbona d'Anoia - 703 654 1357
Nucli 082922 00 01 7 01 Vallbona d'Anoia - 703 654 1357
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082922 01 Vallbona d'Anoia Població
Unitat població 082922 02 Vallbonica Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-12-15 Canvi de nom
  • Abans: 082922 Vallbona
  • Després: 082922 Vallbona d'Anoia
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,50 km² 289 m
  • Després: 6,45 km² 289 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT08 Penedès