Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 15,20 Km2
Altitud 91 m
Població (a 01-01-2018) 5339 h
Litoral No
Capital Vilanova del Vallès
Distància -
Codi ajuntament 0890240003

Divisió territorial postal

 • 08410

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 089024 00 00 0 00 Vilanova del Vallès
Entitat singular 089024 00 01 7 00 Vilanova del Vallès - 1175 1250 2425
Nucli 089024 00 01 7 08 Vilanova del Vallès - 1161 1242 2403
Disseminat 089024 00 01 7 99 Disseminat de Vilanova del Vallès - 14 8 22
Entitat singular 089024 00 02 2 00 Barri Pinxo - 3 3 6
Disseminat 089024 00 02 2 99 Barri Pinxo -Disseminat- - 3 3 6
Entitat singular 089024 00 03 8 00 Barri Sant Lleïr - 4 3 7
Disseminat 089024 00 03 8 99 Barri Sant Lleïr -Disseminat- - 4 3 7
Entitat singular 089024 00 04 3 00 Can Bosc - 34 36 70
Nucli 089024 00 04 3 01 Can Bosc - 34 36 70
Entitat singular 089024 00 05 6 00 Roquetes 1, les - 144 139 283
Nucli 089024 00 05 6 01 Roquetes 1, les - 144 139 283
Entitat singular 089024 00 06 9 00 Roquetes 2, les - 31 26 57
Nucli 089024 00 06 9 01 Roquetes 2, les - 31 26 57
Entitat singular 089024 00 07 5 00 Valldoriolf - 23 26 49
Disseminat 089024 00 07 5 99 Valldoriolf -Disseminat- - 23 26 49
Entitat singular 089024 00 08 1 00 Barri Rodes - 386 341 727
Nucli 089024 00 08 1 01 Barri Rodes - 379 332 711
Disseminat 089024 00 08 1 99 Disseminat del Barri Rodes - 7 9 16
Entitat singular 089024 00 09 4 00 Bosc Ruscalleda - 61 40 101
Nucli 089024 00 09 4 01 Bosc Ruscalleda - 61 40 101
Entitat singular 089024 00 10 8 00 Ca l'Alegre - 315 286 601
Nucli 089024 00 10 8 01 Ca l'Alegre - 315 286 601
Entitat singular 089024 00 11 5 00 Can Cebrià - 73 62 135
Nucli 089024 00 11 5 01 Can Cebrià - 73 62 135
Entitat singular 089024 00 12 0 00 Can Jornet - 30 28 58
Nucli 089024 00 12 0 01 Can Jornet - 30 28 58
Entitat singular 089024 00 13 6 00 Can Nadal - 157 137 294
Nucli 089024 00 13 6 01 Can Nadal - 157 137 294
Entitat singular 089024 00 14 1 00 Can Rabassa - 100 85 185
Nucli 089024 00 14 1 01 Can Rabassa - 100 85 185
Entitat singular 089024 00 15 4 00 Polígon Vallesà - 123 136 259
Nucli 089024 00 15 4 01 Polígon Vallesà - 123 136 259
Entitat singular 089024 00 16 7 00 Xaragall, el - 42 40 82
Nucli 089024 00 16 7 01 Xaragall, el - 42 40 82
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 089024 01 Barri Rodes, el Urbanització
Unitat població 089024 02 Bosc Ruscalleda, el Urbanització
Unitat població 089024 03 Ca l'Alegre Urbanització
Unitat població 089024 04 Can Bosc Urbanització
Unitat població 089024 05 Can Cebrià Urbanització
Unitat població 089024 06 Can Jornet Urbanització
Unitat població 089024 07 Can Masferrer Polígon industrial
Unitat població 089024 08 Can Nadal Urbanització
Unitat població 089024 09 Can Rabassa Urbanització
Unitat població 089024 10 Polígon Vallesà, el Urbanització
Unitat població 089024 11 Roquetes, les Urbanització
Unitat població 089024 12 Valldoriolf Veïnat
Unitat població 089024 13 Vilanova del Vallès Població
Unitat població 089024 14 Xaragall, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-01-11 Desagregació múltiple de municipis Abans:
 • 081363 Montornès del Vallès
 • 081810 Roca del Vallès, la
Després:
 • 081363 Montornès del Vallès
 • 081810 Roca del Vallès, la
 • 089024 Vilanova del Vallès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 15,20 Km2 123 m
 • Després: 15,20 Km2 91 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP32 Granollers