Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 15,67 Km2
Altitud 168 m
Població (a 01-01-2018) 690 h
Litoral No
Capital Camós
Distància -
Codi ajuntament 1703530008

Divisió territorial postal

  • 17834

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170353 00 00 0 00 Camós
Entitat singular 170353 00 01 7 00 Sant Vicenç de Camós - 315 308 623
Nucli 170353 00 01 7 01 Camós - 87 81 168
Nucli 170353 00 01 7 02 Bòbila, la - 54 58 112
Nucli 170353 00 01 7 03 Passatge Ramió - 56 55 111
Nucli 170353 00 01 7 04 Pla de Can Vilarnau - 63 66 129
Disseminat 170353 00 01 7 99 Disseminat de Sant Vicenç de Camós - 55 48 103
Entitat singular 170353 00 02 2 00 Santa Maria de Camós - 32 35 67
Disseminat 170353 00 02 2 99 Santa Maria de Camós -Disseminat- - 32 35 67
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170353 01 Bòbila, la Urbanització
Unitat població 170353 02 Camós Població
Unitat població 170353 03 Pla de Can Vilarnau, el Urbanització
Unitat població 170353 04 Santa Maria de Camós Poble

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC28 Pla de l'Estany
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 28 Pla de l'Estany
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 20 Gironès
  • Després: 28 Pla de l'Estany
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 15,30 Km2 216 m
  • Després: 15,67 Km2 168 m
2013-02-07 Alteració límits municipals
  • Abans: 15,67 Km2
  • Després: 15,67 Km2